Pegaz II | Pegasus II

Kolejna rzeźba z cyklu Zoomorfizm (wysokość 94cm, długość 80cm, 2015) zobacz więcej | Another sculpture from series Zoomorphism (height 94cm, lenght 80cm, 2015) see more

Pegaz III | Pegasus III

Obraz z cyklu Zoomorfizm, 80cm x 80 cm, 2015 | Painting from series Zoomorphism, 80cm x 80 cm, 2015

Szkice | Sketches

Szkice do cyklu „Zoomorfizm” | Sketches for the series „Zoomorphism„