zoomorfizm | zoomorphism

Film – proces powstawania pracy artystycznej.

Genezą dzieł są formy biologiczne: od komórek do złożonych form zwierzęcych. Niezwykle ważnym dla mnie mechanizmem jest ich ciągłe przekształcanie się. Podobnie jak moje działania, wszystko ulega ciągłym przemianom.

Gdy pojawi się inspiracja rozpoczynam swoją pracę. Zaczynam Od małych form – szkiców, fotografii. Następnie pracuję nad rzeźbą. W trakcie tworzenia, pozwalam sobie na szukanie form. Działam pod wpływem zgromadzonych przeze mnie wcześniej doświadczeń, bez walki o wierność swojej pierwszej wizji.
Rzeźby, które powstają są zarówno odrębnymi pracami jak i niewątpliwe częścią cyklu. Dlatego też każda z nich jest dla mnie bardzo ważna jako krok poprzedzający następną formę, następną pracę. Tak jak w naturze organizm powstaje z innego organizmu.

Cykl tworzenia można odczytywać również jako działanie pozytywne i negatywne dla mnie. Podobnie proces ewolucji jako proces tworzący doskonalsze formy życia lub mutacje, klasyfikowane jako choroby. Celowo wybrałam w filmie między innymi sekwencję usg płodu konia, symbolizującą nadchodzące narodziny oraz sekwencję powstawania komórki nowotworu złośliwego, jako synonim zbliżającej się śmierci. Dlatego też ekspozycja ma wywołać u widza skrajne emocje, oparte na biologicznych odczuciach, prymitywnych reakcjach, na granicy brzydota/ piękno, śmierć/ stworzenie.

 

 

autor – Ewelina Lesik
realizacja dźwięku – Piotr Madej

 

 

kadr z filmu

.

.

kadr z filmu

.

.

kadr z filmu

.

.

kadr z filmu

.

.

kadr z filmu

.

.

kadr z filmu

Reklamy