Aktualizacja podstrony ‚fotografia’ – nowy cykl – ‚charty‚ | Actualization ‚photography’ – new series ‚sighthounds‚

solaris

Tryptyk ‚Solaris’ z cyklu ‚Transmutacja’ | Triptych ‚Solaris’ from series ‚Transmutation’